• Bàn lập trình tổng đài KX-DT333X

  Bàn lập trình tổng đài KX-T7730 (Xuất xứ Việt Nam)
  – Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng lập trình cho TES, TEB.”

 • Bàn lập trình tổng đài KX-T7730

  Bàn lập trình tổng đài KX-T7730 (Xuất xứ Việt Nam)
  – Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng lập trình cho TES, TEB.”

 • Card Doorphone KX-NS5162

  – Card Doorphone KX-NS5162
  Card Doorphone 2 port, kết nối điện thoại cửa Panasonic hoặc chuông cửa có hình Panasonic

 • Card DSP KX-NS5110

  Card DSP KX-NS5110
  – Tích hợp sẵn 4 IP-PT/UT
  – Mở rộng 30 kênh DISA
  – Mở rộng khe cấm ảo IP (Trunk/Ext)”

 • CARD ĐIỆN THOẠI KX-TE82461

  KX-TE82461 :
  – Card điện thoại cửa dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Hỗ trợ 4 cửa

 • Card mở rộng KX-NS5170

  – Card mở rộng KX-NS5170: 04 port máy nhánh hỗn hợp, tích hợp sẵn hiển thị số trên 04 port máy nhánh thường
  – Hỗ trợ điện thoại DPT,CS, APT, SLT

 • Card mở rộng KX-NS5171

  – Card mở rộng KX-NS5171
  – Card mở rộng 08 port máy nhánh Digital
  – Hỗ trợ DPT,CS

 • Card mở rộng KX-NS5172

  – Card mở rộng KX-NS5172: 16 port máy nhánh Digital
  – Hỗ trợ DPT, CS

 • Card mở rộng KX-NS5173

  – Card mở rộng KX-NS5173
  Card mở rộng 08 port máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

 • Card mở rộng KX-NS5174

  -Card mở rộng KX-NS5174
  Card mở rộng 16 port máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

 • Card mở rộng KX-NS5180

  – Card mở rộng KX-NS5180: 06 trung kế thường có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82474

  KX-TE82474 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.
 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82480


  KX-TE82480 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp 02 trung kế – 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
  KX-TES824.

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82483

  KX-TE82483 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp 03 trung kế – 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
  KX-TES824.

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82491

  KX-TE82491 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp thêm 1 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Thời gian ghi âm lời chào Disa tối đa là 180 giây.

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82493

  KX-TE82493 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.”

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82494

  KX-TE82493 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.”

 • Card trung kế KX-NS5290

  – Card trung kế KX-NS5290: số PRI30/E1

 • CARD VOICE MAIL KX-TE82492

  KX-TE82492 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card VoiceMail dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Hỗ trợ 24 mailbox, thời gian ghi âm MailBox tối đa là 60 phút.

 • ĐIỆN THOẠI CỬA KX-TE30865

  KX-TE30865 :
  – Điện thoại cửa dùng cho tổng đài KX-TES824.

 • Khung chính tổng đài KX-NS300

  Khung chính tổng đài KX-NS300
  1. Tích hợp sẵn:
  – 6 trung kế analog, 16 máy nhánh analog, 2 port Digital
  – 2 kênh Disa, voicemail cơ bản (2h ghi âm lời chào, tin nhắn)
  – Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến
  – Có 2 khe cấm card trung kế và 2 khe cấm card máy nhánh
  2. Mở rộng tối đa 3 khung phụ
  – Tối đa 142 port trung kế, 12/24/36/48 trung kế analog
  – Tối đa 192 port máy nhánh, 32/64/96/128 máy nhánh analog
  – Hỗ trợ tối đa 16 kênh IP trunk (H323/SIP) và 32 máy nhánh IP (chuẩn H323 hoặc SIP)

 • Khung phụ tổng đài KX-NS320

  Khung phụ tổng đài KX-NS320
  – Có 2 khe cấm card trung kế và 2 khe cấm card máy nhánh
  – Tích hợp sẵn 16 máy nhánh analog có hỗ trợ hiển thị số gọi đến
  – Có sẵn port kết nối khung chính”

 • Thẻ nhớ chuyên dùng 16G KX-NS3136

  Thẻ nhớ chuyên dùng 16G KX-NS3136
  Thẻ nhớ chuyên dùng 16G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 400h

 • Thẻ nhớ chuyên dùng 2G KX-NS3134

  Thẻ nhớ chuyên dùng 2G KX-NS3134 :tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 40h

 • Thẻ nhớ chuyên dùng 8G KX-NS3135

  Thẻ nhớ chuyên dùng 8G KX-NS3135
  Thẻ nhớ chuyên dùng 8G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 200h

 • Tổng đài IP Grandstream UCM6108

  » Hổ trợ 8 FXO, 2 FXS.

  » Hỗ trợ 200 người dùng và 60 cuộc gọi đồng thời

  »  2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN)

  »  Tích hợp PSTN, analog phone/FAX  & không giới hạn SIP Trunk
  » Tích 2 hợp phòng họp
  » Hổ trợ và lưu trử  voicemail-to-email và fax-to-email
  » Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv…
  » Hổ trợ nhiều tính năng, call park & pickup, call queue, ACD, intercom & paging, ring group, customizable auto attendant & IVR, personal music-on-hold, branch office system peerinự
  » Web quản lý riêng của từng Acount.

 • TỔNG ĐÀI IP MYPBX S100

  Liên hệ !

  TỔNG ĐÀI IP MYPBX S100

 • TỔNG ĐÀI IP MYPBX S20

  Liên hệ !

  TỔNG ĐÀI IP MYPBX S20

 • TỔNG ĐÀI IP MYPBX S300

  Liên hệ !

  TỔNG ĐÀI IP MYPBX S300

 • TỔNG ĐÀI IP MYPBX S50-2FXO

  Liên hệ !

  TỔNG ĐÀI IP MYPBX S50-2FXO

The message will be closed after 20 s