COMBO THIẾT BỊ KARAOKE NHƯ AMPLY, MICRO, LOA,…

 • COMBO KARAOKE 1

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE 1

  AMPLIFIER PLAY + LOA SS-E8 + MICRO KHÔNG DÂY + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 20.300.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE 2

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE 2

  AMPLIFIER PLAY + LOA SS-E10A + MICRO KHÔNG DÂY + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 21.500.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE 4

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE 4

  AMPLIFIER IA8504 + LOA SS-E10A x 2 + MICRO KHÔNG DÂY + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 32.500.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE 6

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE 6

  AMPLIFIER AI8504 + LOA SS-E12A + SUP SS-SW115 + MICRO KHÔNG DÂY + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 30.500.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE 8

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE 8

  AMPLIFIER IA8504 + LOA SS-EL112 + SUB AP118SP + MICRO KHÔNG DÂY + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 50.500.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE CAF 1

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 1

  LOA CAF GD-325 + AMPLI AX-500 + MICROPHONE CAF MI-3 + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 16.400.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE CAF 2

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 2

  LOA CAF GD-325 + AMPLI SOUNDTOP H1-PRO + MICROPHONE CAF MI-3 + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 20.400.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE CAF 3

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 3

  LOA SOUNDTOP K-110+ + AMPLI SOUNDTOP H1-PRO + MICROPHONE CAF MI-6 + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 28.400.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE CAF 4

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 4

  LOA SOUNDTOP K-112+ + AMPLI SOUNDTOP H1-PRO + MICROPHONE CAF MI-6 + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 31.400.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE CAF 5

  Liên hệ !

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 5

  LOA SOUNDTOP K-112+ + AMPLI SOUNDTOP H-800 + MICROPHONE CAF MI-6 + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 34.400.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE CAF 6

  Liên hệ !

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 6

  LOA CAF GD-410 + LOA CAF GD-12S-A + DSP CAF EF-A1 + MICROPHONE CAF MI-8 + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 38.500.000 VNĐ (ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE CAF 7

  Liên hệ !

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 7

  LOA CAF TW-12 + AMPLI SOUNDTOP H-800 + MICROPHONE CAF MI-6 + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 41.400.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

The message will be closed after 20 s