New
TplusV-M2000PRO1

Micro TplusV M2000+pro*

 • Channel: 2 * 100
 • Frequency Response: 40Hz-18000Hz
 • Distortion:≤0.5%
 • SNR:≥110dB
 • Frequency range:740-790MHZ
 • Frequency stability:± 10ppm
 • Receving system: Secondary superheterodyne frequency conversion
 • Pilot frequency: pilot simulation
 • receving senstivity:-95-67dBm
 • Audio output: balance output and mix output
 • Transmitted power:3-30mW
 • Modulation Mode:FM
 • Power comsumption:≤10W

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Micro TplusV M2000+pro*”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The message will be closed after 20 s